Manfaat

Manfaat kepada

Skim Pinjaman Peribadi (SPP)

Bermula RM2,000 hingga RM5,000 (tertakluk pada syarat yang ditetapkan)

Caruman serendah

RM50

setahun

Sumbangan
kelahiran anak pertama

RM100

Sumbangan
perkahwinan

RM100

Sumbangan
kematian
keluarga

RM1000