Sejarah Koperasi

Pengenalan

Koperasi SANTUN YaPEIM Berhad ( Koperasi SANTUN) telah didaftarkan di bawah Akta Koperasi 1993 pada 18 Oktober 2011 dengan pendaftaran bernombor W-6-0750

 

Koperasi SANTUN yang merupakan wadah atau platform kepada peserta-peserta SANTUN harus terus membuat perancangan strategic untuk menggerakan aktiviti yang berdaya saing serta mendapat pulangan yang kompetitif dengan menggembleng tenaga-tenaga kepakaran daripada anggota-anggota Koperasi yang terdiri daripada kumpulan yang mempunyai tahap pelajaran tinggi dan kebolehan dalam pelbagai bidang.