Perancangan

Penyertaan 100%

Memastikan penyertaan 100% dari peserta-peserta Kelab SANTUN YaPEIM dan menggalakan penyertaan di kalangan pegawai/staf YaPEIM serta agensinya

Semangat Keusahawanan

Menanamkan semangat keusahawanan dalam kalangan anggota bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti meliputi program pembudayaan dan latihan keusahawanan, mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan baru, penyediaan kemudahan pembiayaan, pemasaran produk dan perkhidmatan.

Penglibatan Perniagaan

Mengenalpasti dan menggalakkan penglibatan anggota dalam kegiatan perniagaan serta keusahawanan seperti francais, vendor, rangkaian pemasaran dan pembangunan hartanah.

Memperluaskan Aktiviti

Memperluas dan melengkapkan peranan Koperasi dalam menggerak dan melicinkan semua aktiviti Koperasi dengan mempraktikan peruntukan dana dari YaPEIM.