Matlamat dan Objektif

Matlamat utama penubuhan koperasi adalah

Meningkatkan Kepentingan Ekonomi
Anggota-Anggota

Mengikut prinsip-prinsip koperasi

Pemantapan Kelab

Membantu memantapkan perjalanan Kelab SANTUN YaPEIM secara keseluruhannya termasuk melaksanakan Program Pembangunan Keusahawanan khususnya dalam kalangan anggota Koperasi SANTUN YaPEIM Berhad dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Koperasi dan Akta Koperasi

Kemudahan Menabung

Menyediakan kemudahan sebagai ruang menabung dalam kalangan anggota dalam memupuk semangat berjimat-cermat.

Pinjaman Kewangan

Memberi khidmat pinjaman kewangan untuk perniagaan dan khidmat perundingan bagi melahirkan usahawan

Potensi Perniagaan

Melaksanakan perniagaan yang berpotensi untuk kepentingan dan faedah anggota.